Rabu, 06 Juli 2011

Bahasa Arab Pasar ANTARA ‘AMMIYYAH (ﻋﺎﻤﻴﺔ ) dan FUSH-HA (ﻔﺼﺤﻰ ).Di bawah ini akan diperkenalkan sedikit mengenai bahasa Arab ‘Amiyyah

sebagai bahan perbandingan dengan bahasa Arab resmi agar kelak tidak bermunculan anggapan yang sedikit keliru mengenai kegunaan dari bahasa Arab fusha yang telah dipelajari, di saat menghadapi kenyataan dalam praktek sehari-hari di Arab ternyata tidaklah sama bahkan berbeda jauh dari apa yang telah kita pelajari.
Kegunaan bahasa Arab Fusha sangatlah banyak bila dibandingkan dengan bahasa Arab Amiyyah, di sisi lain, kegunaan bahasa pasar pun tidak dapat dinafikan, karena dengan bahasa Arab ‘amiyyah akan lebih menjalin keakraban dengan orang Arab itu sendiri.

Bahasa ‘Amiyyah pada dasarnya bersumber dari bahasa Arab Fusha, akan kita jumpai beberapa kata yang memang aneh di pendengaran kita, namun sebahagian besar adalah bahasa Fusha. Mungkin dalam pengucapannya saja yang cepat ataupun perubahan yang terjadi pada huruf-hurufnya, misalnya huruf Qaf ( ﻕ) di Arab Saudi menjadi Gha ( ﻏ). Sedangkan di Mesir, huruf Qaf (ﻕ ) diucapkan dengan Alif (ﺃ ), yang dapat dilihat pada kata Qaala (ﻘﺎﻝ ) ( ﺃﻗﻭﻝ ﻟﻚ ). Orang Saudi mengucapkannya dengan (ﺃﻏﻞ ﻟﻚ=Aghullak), sedangkan orang Mesir melafadzkannya dengan (ﺃﺃﻞ ﻟﻚ =A ullak). Ataupun dalam bahasa ‘Amiyyah Mesir, dimana huruf Jim (ﺠ ) Dibaca G (ﻖ ). Kesemuanya itu merupakan pengaruh dari Dialek (ﺍﻠﻠﻬﺠﺔ ) bahasa Arab itu sendiri.

Dialek (ﺍﻠﻠﻬﺠﺔ) menurut Para ahli bahasa Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Bahasa Arab adalah salah satu dari rumpun bahasa Samiah yang mempunyai berbagai macam dialek yang menyebabkan perbedaan dalam membaca dan berbicara.

Di bawah ini adalah beberapa contoh ungkapan dengan Bahasa Arab Fush-ha yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ‘Ammiyyah Mesir dan Saudi:

ﻤﻌﻧﻰ

ﻤﺼﺭﻴﺔ

ﺴﻌﻭﺪﻴﺔ

ﻔﺼﺤﻰ

ﺭﻘﻢ

Apa 
ﺇﻴﻪ

ﺇﻴﺶ

ﻤﺎ

1
Ee Iysy Maa 
Mengapa 
ﻟﻴﻪ

ﻟﻴﺶ

ﻠﻤﺎﺫﺍ

2
Leyh Liysy Limaadza 
Kapan 
ﺇﻤﺗﻰ

Imta

ﻤﺘﻰ / ﺇﻤﺗﻰ

Mataa / Imta

ﻤﺘﻰ

Mataa

3
Bagaimana 
ﺇﺰﱠﻱ

ﻛﻴﻒ

ﻜﻴﻒ

4
Izzay Keyf Kayfa 
Apa Kabar? 
ﺇﺯﻴﻚ

ﻛﻴﻑ ﺤﺎﻟﻚ

ﻛﻴﻒ ﺤﺎﻟﻚ

5
Izayyak Keyf haalak Kayfa haaluka 
Bagaimana Kabarmu? 
ﺇﺯﱠﻱ ﺃﺨﺒﺎﺭﻚ

ﺇﻴﺶ ﺃﺧﺒﺎﺭﻙ

ﻛﻴﻑ ﺃﺧﺒﺎﺭﻙ

6
Izzay akhbaarak Iysy akhbaarak Kayfa akhbaaruka 
Alhamdulillah baik-baik saja 
ﻜﻮﻴﺲ ﺍﻠﺤﻤﺪ ﷲ / ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻜﻝ ﺗﻤﺎﻢ

ﺒﺨﻴﺮ ﺍﻠﺤﻤﺪ ﷲ

ﺒﺨﻴﺮ ﺍﻠﺤﻤﺪ ﷲ

7
Kuways alhamdulillah / Alhamdulillah kullu tamaam Bikhair alhamdulillah Bikhairin alhamdulillahi 
Boleh berkenalan denganmu? ﻤﻤﻛﻥ ﺃﺘﻌﺎﺭﻒ ﻋﻟﻴﻚ ﻤﻤﻛﻥ ﺃﺘﻌﺎﺭﻒ ﻋﻟﻴﻚ 
ﻫﻞ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺃﻦ ﺃﺘﻌﺎﺮﻒ ﻋﻟﻴﻚ

8
Mumkin ata’aaraf ‘alaik Mumkin ata’aaraf ‘alaik Hal yumkinuni an ata’aarafa ‘alaika 
Silahkan 
ﺇﺘﻔﺿﱠﻞ

ﻔﺿﱠﻝ

ﺘﻔﺿﱠﻞ

9
Itfaddhal Faddhal Tafaddhal 
Siapa namamu? 
ﺇﺴﻤﻙ ﺇﻴﻪ

ﺇﻴﺶ ﺇﺴﻤﻚ

ﻤﺎ ﺇﺴﻤﻚ

10
Ismak ee Iysy ismak Maa ismuka 
Nama saya khalid 
ﺇﺴﻤﻲ ﺨﺎﻠﺪ

ﺇﺴﻤﻲ ﺨﺎﻠﺪ

ﺇﺴﻤﻲ ﺨﺎﻠﺪ

11
Ismi khaalid Ismi khaalid Ismi khaalid 
Tinggal di mana 
ﺴﺎﻜﻦ ﻔﻴﻥ

ﻮﻴﻥ ﺴﺎﻜﻦ

ﺃﻴﻥ ﺘﺴﻜﻦ

12
Saakin feyn Weyn saakin Ayna taskunu 
Saya tinggal di Silale 
ﻜﻨﺖ ﺴﺎﻜﻦ ﻔﻲ ﺴﻴﻼﻠﻰ

ﺃﻧﺎ ﺴﺎﻜﻦ ﻔﻲﺴﻴﻼﻠﻰ

ﺃﻨﺎ ﺃﺴﻜﻦ ﻔﻲﺴﻴﻼﻠﻲ

13
Kunt saakin fi Silale Ana saakin fi Silale Ana askunu fi Silale 
Berapa umurmu 
ﻋﻨﺪﻚ ﻜﻢ ﺴﻨﺔ

ﻜﻢ ﻋﻤﺭﻚ

ﻜﻢ ﻋﻤﺭﻚ

14
‘Andak kam sanah Kam ‘umrak Kam ‘umruka 
Kamu berwarganegara apa? 
ﺟﻨﺴﻴﺘﻚ ﺇﻴﻪ

ﺇﻴﺶ ﺟﻨﺴﻴﺗﻚ

ﻤﺎ ﺠﻨﺴﻴﺘﻚ

14
Ginsiyatak ee Iysy Jinsiyyatak Ma jinsiyyatuka 
Di mana alamatmu 
ﻋﻨﻮﺍﻨﻚ ﻔﻴﻦ

ﻮﻴﻦﻋﻨﻮﺍﻨﻚ

ﻤﺎﻋﻨﻮﺍﻨﻚ

15
‘Unwaanak feyn Weyn ‘Unwaanak Ma ‘unwaanuka 
Apa Pekerjaanmu 
ﺒﺘﺸﺘﻐﻞﺇﻴﻪ

ﺇﻴﺶﺸﻐﻠﻚ

ﻤﺎﺬﺍﺗﻌﻤﻝ / ﺘﺷﺘﻐﻞ

16
Bitisytaghal ee Iysy syughlak Maadza ta’mal / Maadza tasytaghal 
Kamu dari mana 
ﺇﻧﺖ ﻤﻥ ﺃﻴﻦ

ﻤﻦ ﻮﻴﻥ ﺇﻨﺖ

ﻤﻦ ﺃﻴﻦ ﺃﻧﺖ

17
Inta mineyn Min weyn inta Min aina anta 
Kapan kamu datang 
ﺠﻴﺖ ﺇﻤﺘﻰ

ﻤﺘﻰ ﺠﺌﺖ

ﻤﺘﻰ ﺠﺌﺖ

18
Geyt imta Mataa ji’ta Mata ji’ta 
Baru saja 
ﻤﻥﺸﻮﻱ

ﻤﻥﺸﻮﻱ

ﻘﺒﻞﻘﻠﻴﻝ

19
Min syuwayya Min syuwayya Qabla qaliil 
Besok datang ketemu saya sebelum dzuhur 
ﺘﺠﻲ ﻠﻲ ﺒﻜﺭﺓ ﻘﺒﻞ ﺍﻠﻇﻬﺮ

ﺘﺠﻲ ﻠﻲ ﺒﻜﺭﺓ ﻘﺒﻴﻝ ﺍﻠﻈﻬﺭ

ﺘﺠﻴﺊ ﻟﻲ ﺒﻜﺭﺓ ﻘﺒﻞ ﺍﻟﻈﻬﺭ

20
Tigiili bukrah qabla addzhuhur Tijiili bukrah qubaila ddzhuhur Tajiu lii bukrah qabla addzhuhri 
Sekarang 
ﺩﻠﻭﻘﺖ

ﺪﻠﺤﻴﻦ

ﺍﻵﻦ

21
Dilwa’ti Dilhiin Al-aan 
Mau pergi ke mana sekarang 
ﻫﺎ ﺘﺮﻮﺡ ﻔﻴﻥ ﺪﻠﻮﻘﺖ

ﻔﻴﻦ ﺗﺭﺍﺡ ﺪﻠﺤﻴﻦ

ﺃﻴﻥ ﺴﺘﺫﻫﺏ ﺍﻵﻥ

22
Hatrawwah feyn dilwa’ti Feyn taraah dilhiin Aina satadzhabul aana 
Mau apa 
ﻋﺎﻴﺰﺇﻴﻪ

ﺇﻴﺵﺘﺒﻐﻰ

ﻤﺎﺬﺍﺘﺮﻴﺪ

23
‘Aayiz ee Iysy tibgha Maadza turiidu 
Saya mau tidur 
ﻋﺎﻴﺯﺃﻨﺎﻢ

ﺃﺒﻐﻰﺍﻠﻨﻮﻢ

ﺃﺮﻴﺪ ﺃﻦ ﺃﻨﺎﻢ

24
‘Aayiz anaam Abghan naum Uriidu an anaama 
Saya tidak mau apa-apa darimu 
ﻤﺶﻋﺎﻴﺯﺤﺎﺟﺔ ﻤﻨﻚ

ﻤﺎ ﺃﺒﻐﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻧﻚ

ﻻ ﺃﺮﻴﺩ ﺷﻴﺌﺎ ﻤﻨﻚ

25
Mesy ‘Aayiz haaga minnak Ma abgha haajah minnak La uriidu syaian minka 
Tunggu sebentar 
ﺇﺴﺘﻦﱠﺸﻮﻴﺎ

ﻠﺤﻈﺔ

ﺇﻨﺘﻆﺮﻠﺤﻇﺔ

26
Istanna syuwayya Lahdzhah Intadzhir lahdzhah 
Jangan terlambat 
ﻤﺎﺗﺄﺨﺮﺶ

ﻤﺎﺘﺘﺄﺨﺭ

ﻻﺘﺘﺄﺨﱠﺭ

27
Mat akkharsy Ma titakkhar La tata akkhar 
Saya marah denganmu 
ﺃﻧﺎ ﺯﻋﻼﻦ ﻤﻨﻚ

ﺃﻧﺎ ﺯﻋﻼﻦ ﻤﻨﻚ

ﺃﻨﺎ ﻏﺿﺒﺎﻦ ﻤﻨﻚ

28
Ana za’laan minnak Ana za’laan minnak Ana ghadhbaan minka 
Mengapa marah terhadap saya 
ﺯﻋﻼﻦ ﻤﻨﻲ ﻜﺪﻩ ﻟﻴﻪ

ﺯﻋﻼﻦ ﻤﻨﻲ ﻠﻴﺶ

ﻠﻤﺎﺫﺍ ﺗﻐﻀﺏ ﻤﻨﻲ

29
Za’laan minni kida leyh Za’lan minni liysy Limaadza taghdhabu minni 
Karena kamu terlambat 
ﻋﺸﺎﻦ ﺘﺄﺨﺮﺖ

ﻋﺸﺎﻦ ﺘﺄﺨﺮﺖ

ﻹﻨﻚ ﺗﺄﺨﺭﺖ

30
‘Asyaan ta akkhart ‘Asyaan ta akkhart Liannaka ta akkharta 
Saya minta maaf / sorry 
ﺃﻨﺎ ﻤﺘﺄﺴﻒ

ﺃﻨﺎ ﺁﺴﻒ

ﺃﻨﺎ ﺁﺴﻒ

31
Ana muta assif Ana aasif Ana aasif 
Maaf / sory 
ﻤﺎﻋﻟﻴﺶ

ﻤﺎﻋﻟﻴﺶ

ﺁﺴﻒ

32
Ma ‘alaysy Ma ‘alays Aasif 
Permisi 
ﻋﻥﺇﺫﻨﻙ

ﻋﻥﺇﺫﻨﻙ

ﻋﻥﺇﺫﻨﻙ

33
‘an idznak ‘an idznak ‘an idznak 
Permisi / jika kau izinkan 
ﻟﻮﺴﻤﺤﺕ

ﻟﻮﺴﻤﺤﺕ

ﻟﻮﺴﻤﺤﺕ

34
Ada yang kau butuhkan / bisa saya bantu? 
ﻔﻲ ﺤﺎﺟﺔ

ﻔﻲ ﺤﺎﺟﺔ

ﻫﻞ ﻫﻧﺎﻚ ﺷﻴﺊ ﺗﺤﺗﺎﺝﺇﻟﻴﻪ

35
Tidak, terima kasih 
ﻻ,ﺷﻜﺭﺍ

ﻻ,ﺷﻜﺭﺍ

ﻻ,ﺷﻜﺭﺍ

36
La’ syukran La, syukran La, syukran 
Tidak ada 
ﻤﻔﻴﺵ

ﻤﺎﻔﻲ

ﻏﻴﺮﻤﻮﺠﻮﺩ

37
Mafiisy Maa fii Ghairu maujuud 
Dimana saya bisa membeli kopi 
ﻫﺄﺸﺘﺮﻯ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻔﻴﻦ

ﻭﻴﻦ ﺃﺷﺘﺭﻯﺍﻟﻘﻬﻮﺓ

ﺃﻴﻦ ﺴﺄﺸﺗﺭﻯ ﺍﻠﻘﻬﻮﺓ

38
Ha asytaril ahwa feyn Weyn asytari al-qahwah Aina sa asytarii al-qahwata 
Di kedai kopi 
ﻔﻲ ﻛﻔﺘﺮﻴﺎ

ﻔﻲﺍﻠﻤﻘﻬﻲ / ﺍﻟﺒﻘﺎﻠﺔ

ﻔﻲﺍﻠﻤﻘﻬﻰ

39
Fi kafteria Fil maqha / baqaalah Fil maqha 
Di dalam 
ﺠﻮﱠﺓ

ﺠﻮﱠﺓ

ﻔﻲﺍﻟﺪﺍﺧﻞ

40
Gawwah Jawwah Fid daakhili 
Masuk ke dalam 
ﺃﺪﺨﻝ / ﺃﺪﱢﻯﺟﻭﱠﺓ

ﺃﺪﺨﻝ / ﺃﺪﱢﻯﺟﻭﱠﺓ

ﺃﺩﺧﻞ

41
Udkhul / Addi gawwah Udkhul / Addi jawwah Udkhul 
Maju ke depan 
ﺨﺶﱡﻗﺪﱠﺍﻢ

ﺨﺶﱡﻗﺪﱠﺍﻢ

ﺗﻘﺪﱠﻢ ﺇﻠﻲﺍﻷﻤﺎﻢ

42
Khusy uddaamak Khusy quddamak Taqaddam ilal amaam 
Lihat di depanmu 
ﺑﺲﻘﺪﱠﺍﻤﻚ

ﺑﺲﻘﺪﱠﺍﻤﻚ

ﺃﻨﻆﺭﺃﻤﺎﻤﻚ

43
Buss uddaamak Buss quddaamak Undzhur amaamak 
Jalan ke kanan terus ke kiri 
ﺨﺶ ﻴﻤﻴﻦ ﻮﺒﻌﺪ ﺸﻤﺎﻞ

ﺨﺶﻴﻤﻴﻦﺛﻢﱠﻴﺴﺎﺭ

ﺇﻤﺸﻰ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﺛﻢﱠﻴﺴﺎﺭ

44
Khussyu yamiin wa ba’den syimaal Khussyu yamin tsumma yasaar Imsyii yamiinan tsumma yasaar 
Ya, Iya 
ﺃﻴﻮﻩ

ﻧﻌﻢ / ﺃﻴﻮﻩ

ﻨﻌﻢ

45
Aywah Na’am / eywah Na’am 
Belum 
ﻠﺲﱠ

ﻟﺲﱠ

ﻟﻢ

46
Lissa Lissa Lam 
Ok, Okey 
ﻤﺎﺸﻲ

ﻂﻴﺏ

ﺤﺴﺌﺎ / ﻁﻴﺏ

47
Maasyii Thayyib Hasanan / Thayyib 
Sudah 
ﺨﻼﺺ

ﺨﻼﺺ

ﺨﻼﺺ

48
Khalaash Khalaash Khalaash 
Setuju? 
ﻤﻮﺍﻔﻖ

ﻤﻮﺍﻔﻖ

ﻫﻝ ﺃﻨﺖ ﻤﻮﺍﻔﻖ

49
Muwaafi’? Muwaafiq? Hal anta muwaafiq 
Cepat! 
ﺒﺴﺮﻋﺔ

ﺒﺴﺮﻋﺔ

ﺒﺴﺮﻋﺔ

50
Bisur’ah Bisur’ah Bisur’atin 
Pelan-pelan! 
ﺑﺎﻠﺭﺍﺤﺔ

ﺑﺴﻮﻴﺲ

ﺑﺎﻠﺭﺍﺤﺔ

51
Birraha Bisweys Birraahati 
Apa ini? 
ﺇﻴﻪﺪﺍﻩ

ﺇﻴﺶﻫﺫﺍ

ﻤﺎﻫﺫﺍ

52
Ee daa Iysy haadza Maa haadza 
Tidak apa-apa, Tidak ada masalah 
ﻤﺎﻔﻴﺶﻤﺸﻜﻟﺔ

ﻤﺎﻔﻲﻤﺸﻜﻟﺔ

ﻟﻴﺴﺖ ﻔﻴﻪ ﻤﺴﺄﻟﺔ

53
Mafiisy Musykilah Maa fii musykilah Laysat fiihi mas alatun 
Mau apa kau? 
ﻤﺎﻠﻚ

ﺇﻴﺶﺸﻭﻱﺇﻧﺖ

ﻤﺎﺫﺍﺘﺭﻴﺪ

54
Maa lak Iysy syawwi inta Maadza turiidu 
Biarkan saya sendiri 
ﺴﺒﻨﻲﻠﻮﺤﺪﻱ

ﺴﺒﻨﻲﻠﻮﺤﺪﻱ

ﺃﺘﺭﻜﻨﻲﻟﻮﺤﺪﻱ

55
Sibni liwahdi Sibni liwahdi Utrukni liwahdii 
Hati-hati! 
ﺨﻠﻲﺑﺎﻟﻚ

ﺇﺤﺘﺮﺱ

ﻜﻦﺤﺎﺬﺭﺍ

56
Khalli baalak Ihtaris Kun haadziran 
Tidak mungkin 
ﻣﺶﻤﻤﻛﻦ

ﻻﻴﻤﻜﻦ / ﻤﺴﺘﺤﻴﻝ

ﻻﻴﻤﻜﻦ / ﻤﺴﺘﺤﻴﻝ

57
Musy mumkin La yumkin / mustahiil La yumkin / mustahiil 
Berikan saya secangkir teh 
ﻫﺎﺖ ﻜﺑﺎﻴﺎ ﺷﺎﻱ

ﻫﺎﺖ ﻜﺑﺎﻴﺎ ﺷﺎﻱ

ﻫﺎﺖ ﻜﻮﺑﺎ ﻤﻥﺍﻟﺷﺎﻱ

58
Hat kubbaaya syai Hat kubbaaya syai Haati kuuban minas syaay 
Apakah ada kopi susu 
ﻋﻨﺪﻚ ﻘﻬﻭﺓ ﺒﺎﻠﺤﻠﻴﺏ

ﻋﻨﺪﻚ ﻘﻬﻭﺓ ﺒﺎﻠﺤﻠﻴﺏ

ﻫﻞ ﻋﻨﺪﻚ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﺑﺎﻠﺤﻠﻴﺏ

59
‘andak ahwa bil haliib ‘andak qahwa bil haliib Hal ‘indaka al-qahwatu bil haliibi 
Berapa harganya 
ﺒﻜﻡ

ﺒﻜﻡ

ﻜﻢ ﺛﻤﻨﻪ

60
Bikam Bikam Kam tsamanuhu 
Mari, kesini nak 
ﺗﻌﺎﻠﻰﻴﺎﻮﻟﺪ

ﺗﻌﺎﻠﻰﻴﺎﻮﻟﺪ

ﺗﻌﺎﻠﻰﻴﺎﻮﻟﺪ

61
Ta’aal ya walad Ta’aal ya walad Ta’aala ya waladu 
Mari/ayo kita pergi 
ﻴﺎﷲ ﺑﻨﺎ ﻨﺭﻮﺡ

ﻴﺎﷲ ﺑﻨﺎ ﻨﺭﻮﺡ

ﻫﻴﺎ ﺒﻨﺎ ﻨﺬﻫﺏ

62
Yallah bina nrawwah Yallah bina nuruuh Hayya bina nadzhabu 
Kita mau ke mana 
ﻫﺎﻨﺮﻮﱠﺡ ﻔﻴﻦ

ﻭﻴﻥ ﺴﻨﺮﻮﺡ

ﺃﻴﻥ ﺴﻨﺫﻫﺏ

63
Hanrawwah feyn Weyn sanruuh Ayna sanadzhab 
Kita naik taxi 
ﻫﺎﻨﺭﻜﺐ ﺘﺎﻜﺲ

ﺴﻨﺭﻛﺏ ﺘﺎﻜﺲ

ﺴﻨﺮﻜﺐ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺟﺮﺓ

64
Hanirkab teks Sanirkab teks Sanarkabu sayyaratal ujrati 
Saya tidak punya uanga 
ﻤﺎﻋﻨﺪﺶ ﻔﻠﻮﺲ

ﻤﺎﻋﻨﺪﻱ ﻔﻟﻮﺲ

ﺃﻨﺎ ﻤﺎﻋﻨﺪﻱ ﻔﻟﻮﺲ

65
Ma ‘andisy fuluus Ma ‘indi fuluus Ana ma ‘indi fuluus 
Jangan takut, saya yang bayar 
ﻤﺎﺘﺨﻔﺶﺃﻨﺎ ﺍﻠﻠﻲ ﻫﺄﺪﻔﻊ ﻟﻚ

ﻤﺎﺘﺨﺎﻒ ﺴﺄﺪﻔﻊ ﻟﻚ

ﻻﺘﺨﺎﻒ ﺴﺄ ﺪﻔﻊ ﻟﻚ

66
Matkhafsyii, anally hadfa’ lak Ma takhaaf sa adfa’ lak La takhaaf sa adfa’u laka 
Terima kasih banyak 
ﻤﺗﺷﻜﺮﻴﻥ ﻘﻮﻱ

ﺷﻜﺮﺍﺟﺯﻴﻼ

ﺷﻜﺮﺍﺟﺯﻴﻼ

67
Mutsyakkiriin aawi Syukran jaziila Syukran jaziilan 
Sampai ketemu lagi 
ﺃﺸﻮﻔﻚ ﺜﺎﻨﻴﺔ

ﺃﺸﻮﻔﻚ ﺜﺎﻨﻴﺔ

ﺴﺄﺮﺍﻚﻻﺤﻘﺎ

68
Asyuufak taanyah Asyuufak tsaaniyah Sa araaka laahiqan 
Mengapa kau melihatku seperti itu? 
ﺒﺘﺒﺴﻴﻠﻲﻜﺪﺍﻩ ﻟﻴﻪ

ﺒﺘﺒﺴﻴﻠﻲﻫﻜﺬﺍ ﻟﻴﺵ

ﻠﻤﺎﺬﺍ ﺘﻧﻇﺭﺇﻠﻲﱠﻫﻜﺫﺍ

69
Bitbussili kida leyh Bitbussili haakadza liysy Limaadza tandzhuru ilayya haakadza 
Saya merasa ada sesuatu yang aneh dalam hatiku 
ﺤﺴﻴﺖ ﺒﺤﺎﺠﺔﻏﺮﻴﺑﺔ ﻔﻲﻘﻠﺒﻲ

ﺤﺴﻴﺖ ﺒﺤﺎﺠﺔﻏﺮﻴﺑﺔ ﻔﻲﻘﻠﺒﻲ

ﺤﺴﺴﺖ ﺑﺸﻴﺊ ﻏﺮﻴﺏ ﻔﻲ ﻘﻟﺒﻲ

70
Hasseyt bihaaga ghariibah fi alby Hasseyt bihaaja ghariibah fi qalby Hasastu bi syai in ghariibin fi qalby 
Aku mencintaimu 
ﺃﻨﺎﺒﺤﺒﻚ

ﺃﻨﺎﺒﺤﺒﻚ

ﺃﻨﺎﺃﺤﺒﻚ

71
Ana bahibbak Ana bahibbak Ana uhibbuka 
Saya juga 
ﻭﺃﻨﺎﻜﻤﺎﻦ

ﻭﺃﻨﺎﻜﻤﺎﻦ

ﻭﺃﻨﺎﺃﻴﺿﺎ

72
Wanakamaan Wanakamaan Wa ana aydhan 
Kamu pembohong 
ﺃﻨﺖ ﻜﺬﱠﺍﺏ

ﺃﻨﺖ ﻜﺬﱠﺍﺏ

ﺃﻨﺖ ﻜﺬﱠﺍﺏ

73
Inta kaddzaab Inta kaddzaab Anta kaddzaabun 
Percayalah padaku 
ﺻﺪﱠﻘﻨﻲ

ﺻﺪﱠﻘﻨﻲ

ﺻﺪﱠﻘﻨﻲ

74
Shadda’ni Shaddiqni Shaddiqni 
Maafkan aku 
ﻤﺎﻋﻟﻴﺶ

ﺃﻨﺎﺁﺴﻒ

75
Ma ‘Aleysy Ana aasif Ana aasifun 
Tidak masalah / tidak apa-apa 
ﻤﺎﻔﻴﺶﻤﺷﻜﻟﺔ

ﻤﺎﻔﻲﻤﺷﻜﻟﺔ

ﻟﻴﺴﺖ ﻔﻴﻪ ﻤﺴﺄ ﻟﺔ

76
Ma fiiysy musykilah Ma fi musykilah Laysat fiihi mas alatun 
Silahkan duduk 
ﺇﺗﻔﺿﻞﻋﻮﺩ

ﺗﻔﺿﻞ ﺒﺎﻟﺠﻠﻮﺲ

ﺗﻔﺿﻞ ﺒﺎﻟﺠﻠﻮﺲ

77
Itfaddhal ‘uud Tafaddhal bil juluus Tafaddhal biljuluusi 
Mau minum apa 
ﻋﺎﻭﺯﺤﺎﺠﺔ ﻟﻟﺸﺮﺏ

ﺘﺒﻐﻰ ﺨﺎﺠﺔ ﻟﻟﺸﺮﺏ

ﻤﺎﺫﺍ ﺴﺘﺸﺭﺏ

78
‘Auz Haaga lissyarb Tibgha haaja lissyarb Maadza satasyrab 
Tidak usah repot-repot 
ﻤﺎ ﺘﺘﻌﺒﺶ ﻨﻔﺴﻚ

ﻤﺎ ﺘﺘﻌﺏ ﻨﻔﺴﻚ

ﻻ ﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻟﺘﻌﺏ

79
Ma tit’absyi nafsak Ma tit’ab nafsak La daa’iyah litta’bi 
Saya mempunyai kabar baru 
ﻋﻨﺪﻱ ﺃﺨﺒﺎﺮﺠﺪﻴﺪ

ﻋﻨﺪﻱ ﺃﺨﺒﺎﺮﺠﺪﻴﺪ

ﻋﻨﺪﻱ ﺃﺨﺒﺎﺮﺠﺪﻴﺪ

80
‘Andii akhbaar gadiid ‘Indi akhbaar jadiid ‘Indii akhbaarun jadiidun 
Apa itu? 
ﺇﻴﻪ ﺪﺍﻩ

ﺇﻴﺶﻫﻲ

ﻤﺎﻫﻲ

81
Ee daa Iysy hiya Ma hiya 
Baru saja saya melihat seorang cewek cantik 
ﺸﻔﺖ ﺃﺤﻟﻰ ﺒﻨﺖ ﻤﻥﺸﻮﻱﱠ

ﺸﻔﺖ ﺃﺤﻟﻰ ﺒﻨﺖ ﻤﻥﺸﻮﻱﱠ

ﺮﺃﻴﺕ ﺒﻨﺘﺎ ﺠﻤﻴﻟﺔ ﻘﺒﻝ ﻘﻟﻴﻝ

82
Syuftu ahla bint min syuwayya Syuftu ahla bint min syuwayya Ra aytu bintan jamiilatan qabla qaliilin 
Dimana engkau melihatnya 
ﺷﻔﺘﻬﺎ ﻔﻴﻦ

ﻮﻴﻥ ﺷﻔﺘﻬﺎ

ﺃﻴﻦ ﺮﺃﻴﺘﻬﺎ

83
Syuftaha feyn Weyn syuftaha Aina ra aytaha 
Bicaralah dengan pelan 
ﺇﺘﻜﻟﻡ ﺑﺎﻟﺮﺍﺤﺔ

ﺗﻜﻟﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮﻴﺱ

ﺗﻜﻟﻢ ﺒﺎﻟﺮﺍﺤﺔ

84
Itkallim birraaha Takallam bissweys Takallam birraahati 
Nanti saja saya telfon kamu karena sekarang saya harus pergi 
ﺨﻼﺹﻫﺃﺗﺼﻞ ﺒﻚ ﻋﺸﺎﻥﻫﺄﺮﻮﺡ ﺩﻯﺍﻟﻭﻘﺖ

ﺨﻼﺺ ﺴﺄﺘﺼﻝ ﺑﻚ ﻋﺸﺎﻥ ﺴﺄﺮﻮﺡ ﺪ ﻟﺤﻴﻦ

ﺇﺬﻦ ﺴﺄﺘﺼﻞ ﺒﻚ ﻋﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻷﻨﻲ ﺴﺄﺫﻫﺐ ﺍﻵﻦ

85
Khalaash, hattashil bik ‘asyan ha arawwah dil wa’ti Khalash, sa attashil bik ‘asyaan sa aruuh dilhiin Idzan sa attashilu bika ‘alal haatifi lianny sa adzhabul aana 
Saya akan tunggu telfon darimu 
ﻫﺄﺴﺘﻥﱠﺘﻠﻔﻮﻨﻙ

ﺴﺄﺴﺘﻦﱠﻤﻜﺎﻠﻤﺘﻚ

ﺴﺄﻨﺘﻆﺭﺇﺘﺼﺎﻟﻚ

86
Hastanna telfuunak Sa astanna mukaalamatik Sa antadzhiru ittishaalaka 
Besok kita pergi sama-sama 
ﻫﺎ ﻨﺮﻭﺡ ﺒﻜﺮﺓ ﻤﻌﺎ

ﺴﻨﺭﻮﺡ ﺒﻜﺮﺓ ﺴﻮﻯ ﺴﻮﻯ

ﺴﻨﺬﻫﺏ ﻤﻌﺎ ﻏﺪﺍ

87
Hannarwwah bukrah ma’an Sanruuh bukrah sawa sawa Sanadzhabu ma’an ghadan 
Jam berapa? 
ﺴﺎﻋﺔ ﻜﻢ

ﺴﺎﻋﺔ ﻜﻢ

ﻔﻲﺃﻴﺔ ﺴﺎﻋﺔ

88
Saa’ah kam Saa’ah kam Fi ayyati saa’atin 
Terserah kamu 
ﻋﻟﻲ ﺭﺤﺘﻙ

ﻋﻟﻲ ﺭﺤﺘﻙ

ﻋﻟﻲ ﺭﺍﺤﺘﻚ

89
‘Ala rahtak ‘Ala rahtak ‘Ala raahatika 
Jangan tergesa-gesa / terburu-buru 
ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﺟﻟﺶ

ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﺟﻞ

ﻻ ﺘﺴﺘﻌﺠﻞ

90
Matista’jilsyi Ma tista’jil La tasta’jil 
Cepat! 
ﺒﺴﺮﻋﺔ

ﺒﺴﺮﻋﺔ

ﺒﺴﺮﻋﺔ

91
Bisur’ah Bisur’ah Bisur’atin 
Pelan-pelan 
ﺒﺎﻠﺮﺍﺤﺔ

ﺒﺎﻠﺴﻮﻴﺲ

ﺒﺎﻠﺮﺍﺤﺔ

92
Birraha Bissweys Birraahati 
Di depan rumah 
ﻘﺪﱠﺍﻢ ﺍﻠﺒﻴﺖ

ﻘﺪﱠﺍﻢ ﺍﻠﺒﻴﺖ

ﺃﻤﺎﻢ ﺍﻠﺒﻴﺖ

93
Uddaamil beyt Guddamil beyt Amaamal bayti 
Di mana liftnya 
ﻔﻴﻦﺍﻷﺴﻨﺴﻴﺭ

ﻮﻴﻦﺍﻟﻤﺻﻌﺪ

ﺃﻴﻦﺍﻟﻤﺻﻌﺪ

94
Feynil asansiir Weynil mash’ad Aynal mash’adu 
Hati-hati 
ﺨﻠﻲﺒﺎﻠﻚ

ﺇﺤﺘﺮﺱ

ﻜﻦﺤﺎﺬﺭﺍ

95
Khalli baalak Ihtaris Kun Haadziran 
Aku rindu padamu 
ﻮﺤﺸﻨﻲ / ﻮﺤﺸﺘﻴﻧﻲ

ﺃﻨﺎ ﻤﺸﺘﺎﻖ ﺇﻟﻴﻚ

ﺃﻨﺎ ﻤﺸﺘﺎﻖ ﺇﻟﻴﻚ

96
Wahisyni / Wahisytiini Ana musytaaq ilayk Ana musytaaqun ilaika 
Mana bapakmu 
ﻔﻴﻦﺃﺒﻮﻚ

ﻭﻴﻦﺃﺒﻮﻚ

ﺃﻴﻦﺃﺒﻮﻚ

97
Feyn abuuk Weyn abuuk Ayna abuuka 
Mana ibumu 
ﻤﻤﺘﻙ ﻔﻴﻦ

ﻮﻴﻦﺃﻤﻚ

ﺃﻴﻦﺃﻤﻚ

98
Mamtak feyn Weyn ummak Ayna ummuka 
Apakah anda telah menikah 
ﺇﻧﺖ ﻤﺘﺠﻮﱢﺰ

ﺇﻧﺖ ﻤﺘﺰﻮﱢﺝ

ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﻤﺘﺰﻮﱢﺝ

99
Inta mitgawwiz? Inta mitzawwij? Hal anta mutazawwijun 
Saya belum menikah 
ﺃﻨﺎ ﻟﺲﱠﻤﺘﺠﻮﱢﺰ

ﺃﻨﺎ ﻟﺲﱠ ﻤﺘﺰﻮﱢﺝ

ﺃﻨﺎ ﻟﻡ ﺃﺘﺰﻮﱠﺝ

100
Ana lissa mitgawwiz Ana lissa mitzawwij Ana lam atazawwaj 
Belum 
ﻟﺲﱠ

ﻟﺲﱠ

ﻟﻡ

101
Lissa Lissa Lam 
Kurang ajar / sedikit adabnya 
ﻘﻟﻴﻞ ﺍﻷﺪﺏ

ﻘﻟﻴﻞ ﺍﻷﺪﺏ

ﻘﻟﻴﻞ ﺍﻷﺪﺏ

102
Aliilul adab Qaliilul adab Qaliilul adabi 
Saya capek / letih 
ﺃﻨﺎ ﺗﻌﺒﺎﻦ

ﺃﻨﺎ ﺗﻌﺒﺎﻦ

ﺃﻨﺎ ﺗﻌﺒﺎﻦ

103
Ana ta’baan Ana ta’baan Ana ta’baanun 
Ia sakit 
ﻫﻮ ﻤﺮﻴﺽ

ﻫﻮ ﻤﺮﻴﺽ

ﻫﻮ ﻤﺮﻴﺽ

104
Huwa mariidh Hua mariidh Huwa mariidhun 
Selamat pagi 
ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻔﻮﻞ

ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺧﻴﺮ

ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺧﻴﺮ

105
Shabaahul fuul Shabahul kheyr Shabahul khairi 
Selamat sore 
ﻤﺴﺎﺀ ﺍﻟﺧﻴﺮ

ﻤﺴﺎﺀ ﺍﻟﺧﻴﺮ

ﻤﺴﺎﺀ ﺍﻟﺧﻴﺮ

106
Masaa ul kheyr Masaaul kheyr Masaa ul khair 
Tidak masuk akal 
ﻤﺶ ﻤﻌﻘﻭﻝ

ﻏﻴﺮﻤﻌﻘﻭﻝ

ﻏﻴﺮﻤﻌﻘﻭﻝ

107
Musy ma ul Ghair ma’guul Ghairu ma’quul 
Saya tidak tahu 
ﺃﻨﺎ ﻤﺵﻋﺎﺮﻒ

ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﻔﻲ ﻤﻌﻟﻮﻢ

ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﻋﺮﻒ

108
Ana musy ‘aarif Ana ma fi ma’luum Ana laa a’rif 
Keluar!! 
ﺇﻂﻠﻖ ﺒﺮﱠﻩ

ﺃﺨﺮﺝ

ﺃﺨﺮﺝْ

109
Ithla’ barrah Ukhruj Ukhruj 
Masuk!! 
ﺨﺶﱡﺟﻭﱠﺓ

ﺨﺶﱡﺟﻭﱠﺓ

ﺃﺪْﺨﻝْ

110
Khussyu gawwah Khussyu jawwah Udkhul 
Dari contoh-contoh di atas, dapat dilihat adanya persamaan antara bahasa Arab Fush ha dan ‘Ammiyyah juga adanya tambahan dan perubahan kata. Semoga dengan penjelasan singkat ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar